Publikacje

  Loading posts...
 • Nowe obowiązki w związku z pandemią w obszarze telekomunikacji

  Operatorzy telekomunikacyjni w związku z pandemią COVID-19 zostali zobligowani do przekazania danych lokalizacyjnych abonentów. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zawiera m.in. dwie nowe regulacje w obszarze telekomunikacji. Przekazywanie danych abonentów Nałożono na operatorów telekomunikacyjnych obowiązek przekazywania (na żądanie ministra) danych lokalizacyjnych osób…

 • UODO: kopiowanie dokumentów tożsamości

  Prezes UODO zareagował na praktykę kserowania/skanowania dokumentów tożsamości przez tzw. instytucje obowiązane i w związku z tym wystąpił z zapytaniem do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Instytucje obowiązane mogą pozyskiwać i przetwarzać dane osobowe znajdujące się na dokumentach tożsamości, w tym sporządzać ich kopie, jednak zdaniem Prezesa UODO należy każdorazowo dokonać oceny i weryfikacji zasadności sporządzania…

 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych pod lupą UODO

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został utworzony w ubiegłym roku i wszystkie spółki zobowiązane są do przekazywania do niego danych i informacji, w tym numerów PESEL beneficjentów rzeczywistych spółek. W ocenie Prezesa UODO dostęp do rejestru zawierającego numery PESEL powinien zostać ograniczony do osób, które posiadają i wykażą interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu dostępu. Prezes…

 • Zdalne zarządzanie spółką i prowadzenie biznesu

  Doradzamy w kwestiach związanych ze zdalnym zarządzaniem spółką i prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in. w następujących obszarach: zdalne posiedzenia i podejmowanie uchwał przez zarząd oraz inne organy spółki, zabezpieczenie ciągłości zarządzania spółką i jej funkcjonowania, system pełnomocnictw i umocowań, zarządzanie umowami i obieg dokumentów, digitalizacja i alternatywy dla papierowej wersji umów i dokumentów, aktualizacja procesów wewnętrznych,…

 • Obowiązkowe przekazanie informacji o beneficjentach rzeczywistych

  Zgodnie z przepisami z 2019 r. wszystkie spółki mają obowiązek przekazywania informacji o beneficjentach rzeczywistych do centralnego rejestru. W związku z pandemią COVID-19 wydłużono termin dla spółek zarejestrowanych przed 13 października 2019 r., które muszą przekazać informacje do 13 lipca br. Brak przekazania informacji w terminie zagrożony jest karą do miliona złotych. Doradzamy w zakresie…

 • Wydłużono termin zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  Wydłużono termin zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W związku z pandemią COVID-19 wydłużono z 6 do 9 miesięcy termin zgłoszenia informacji do CRBR dla spółek, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dot. CRBR (tj. przed 13 października 2019 r). Spółki te mają czas na…

 • Pakiet rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej

  Rząd w ramach pakietu tzw. tarczy antykryzysowej przygotował pakiet rozwiązań, które mają przeciwdziałać negatywnym skutkom ekonomicznym związanym z koronawirusem (COVID-19) i ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w czasie pandemii. Pakiet wprowadza zarówno nowe regulacje prawne, jak i nowelizuje oraz uzupełnia dotychczasowe przepisy. Pakiet zawiera m.in. następujące postanowienia: przyjęto rozwiązania o możliwych formach dofinansowania lub kredytowania dla…

 • Posiedzenia zarządu i organów spółki przez tele lub wideokonferencję

  W ramach rozwiązań prawnych tzw. tarczy antykryzysowej, do kodeksu spółek handlowych wprowadzono możliwość prowadzenia posiedzeń organów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych oraz podejmowania uchwał z wykorzystaniem nowych technologii, w tym poprzez tele lub wideokonferencję, bez konieczności dodatkowych zapisów w umowie lub statucie. Zarząd i rada nadzorcza Posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej mogą odbywać…

 • Obniżenie VAT do wysokości 0%, 5% lub 8% dla wybranych towarów i usług

  25 marca 2020 r. Minister Finansów wydał nowe rozporządzenie w sprawie zmniejszenia stawki podatku VAT dla wybranych kategorii towarów i usług. VAT 8% VAT obniżono do wysokości 8% m.in. na następujące kategorie: usługi związane z wyżywieniem, z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość…

 • Koronawirus: zakaz przemieszczania się

  W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazano w Polsce swobodnego przemieszczania się osób. Przemieszczanie się osób jest dopuszczalne jedynie w celu: pracy i wykonywania zdań służbowych: wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu…