Publikacje

  Loading posts...
 • Odszkodowanie za odwołany lot z przyczyn technicznych

  Nie zawsze odwołanie lotu z przyczyn technicznych wyłącza prawo do odszkodowania. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w dniu 17 września 2015 roku wydał precedensowy wyrok w związku z pytaniem prejudycjalnym złożonym przez sąd rejonowy z Amsterdamu, przed którym toczył się spór o odszkodowanie za odwołanie lotu. Unijne rozporządzenie 261/2004 stanowi, że pasażer ma prawo do odszkodowania…

 • Europejskie dane kliniczne publicznie dostępne

  Europejska Agencja ds. Leków (EMA) otwiera dostęp do danych klinicznych nowych leków stosowanych u ludzi; to pierwszy międzynarodowy organ regulacyjny, który zapewni tak szeroki dostęp do danych klinicznych. EMA to organ UE z siedziba w Londynie, którego głównym zadaniem jest ochrona zdrowia ludzi i zwierząt poprzez ocenę produktów leczniczych oraz nadzór nad nimi. Udostępniane mają być raporty…

 • Publikacja zdjęcia osoby bez jej zgody

  Wizerunek, podobnie jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska jest dobrem osobistym i zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego pozostaje pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Wizerunek przysługuje tylko osobie fizycznej. Przepisem szczególnym regulującym kwestię wykorzystania wizerunku jest…