Problemy techniczne streamingu i przerwane transmisje

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie przerw w transmisjach streamingowych.

Postępowanie jest reakcją UOKiK na skargi konsumentów dotyczące problemów technicznych utrudniających korzystanie z opłaconych usług streamingowych. Urząd wystąpił o wyjaśnienia do Viaplay, Cyfrowego Polsatu i Canal+ Polska. 

W zakresie serwisu Viaplay UOKiK bada nie tylko problemy związane z jakością usług streamingowych, ale także sposób rozpatrywania reklamacji konsumentów, którzy sygnalizowali problemy.

Urząd zbada przerzucenie odpowiedzialności na konsumentów i odrzucanie reklamacji przez platformy stramingowe wskazując jako przyczyny słabe łącze internetowe, nieodpowiednią przeglądarkę czy brak spełnienia innych wymagań technicznych oraz w zakresie skarg przyjętych, wysokość i adekwatność przyznanych rekompensat w postaci zniżki na usługi.

Transmisje wydarzeń sportowych cieszą się dużym zainteresowaniem konsumentów. Spółka, która w swoich przekazach twierdzi, że posiada „wysoką jakość streamingu” i „zapewnia najlepsze wrażenia” musi dysponować infrastrukturą, która sprosta popularności oferowanych treści. W razie wystąpienia problemów technicznych spółka powinna zrekompensować konsumentom powstałe utrudnienia. To na przedsiębiorcy spoczywa odpowiedzialność za wykonanie opłaconej przez konsumenta usługi.

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

Powtarzające się problemy z transmisjami mogą zniechęcać konsumentów do dalszego korzystania z serwisu streamingowego, proponowanie im więc, w ramach rekompensaty, zniżki na dalszy abonament, może być nieadekwatne do sytuacji. Forma naprawienia szkody powinna być ustalona stosownie do jej wartości, w sposób zaspokajający interes konsumenta i uzgodniony z nim, nie zaś arbitralnie narzucony przez spółkę 

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

W zakresie Cyfrowego Polsatu (platforma Polsat Box Go) i Canal+ Polska postępowanie wyjaśniające dotyczy skarg konsumentów związanych z utrudnieniami przy transmisji wybranych wydarzeń sportowych. 

Urząd wystąpił z zapytaniami do spółek i czeka na ich wyjaśnienia.

Źródło: komunikat UOKiK z 2 listopada 2022 r.