Projekt zmiany Kodeksu spółek handlowych

Do Sejmu wpłynął projekt zmiany kodeksu spółek handlowych, który ma uniemożliwić zawarcie umowy w trybie S24 z użyciem podpisu elektronicznego.

Projekt zakłada m.in. zmianę kodeksu spółek handlowych i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przewiduje, że do podpisania umowy spółki z o.o. w trybie S24 będzie wymagane złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Ta same wymaganie będą dotyczyć wniosku o wpis do KRS spółki zawiązanej w trybie S24.

Do tej pory wystarczyło użycie zwykłego podpisu elektronicznego, a celem zmiany – jak wskazują w uzasadnieniu jej autorzy – jest poprawienie bezpieczeństwa obrotu prawnego.

(dm)

Źródło: Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (projekt – druk 1230).

Przeczytaj również:
Informatyzacja spółki z o.o.
Rodzaje podpisów elektronicznych