Close

Oferta

Dla klientów biznesowych

Doradztwo prawne dla spółek, instytucji i przedsiębiorców. Kompleksowa prawna obsługa korporacyjna (prawo spółek, obsługa władz i organów spółek) oraz specjalistyczne sektorowe doradztwo prawne.

Dowiedz się więcej →
Dla klientów indywidualnych

Sprawy cywilne, prawo umów i nieruchomości. Zarządzanie majątkiem prywatnym i rodzinnym oraz jego sukcesja (testamenty, prawo spadkowe).

Dowiedz się więcej →
Spory, postępowania i procesy sądowe

Reprezentacja w negocjacjach, procesach sądowych, arbitrażowych, postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Dowiedz się więcej →

Ramy prawa

Prawo polskie

Kompleksowe usługi i obsługa prawna w zakresie krajowego, polskiego porządku prawnego.

Prawo hiszpańskie

Doradztwo prawne w zakresie prawa hiszpańskiego, reprezentacja na terenie całej Hiszpanii.

Prawo europejskie

Doradztwo w zakresie europejskiego prawa gospodarczego, umów międzynarodowych, znaków towarowych i ochrony danych osobowych. 

Sprawy międzynarodowe

Sprawy międzynarodowe, transgraniczne oraz z tzw. elementem zagranicznym.

Obszary doradztwa

Obsługa prawna spółek i przedsiębiorców

Obsługa prawa spółek, w tym obsługa organów władz spółki.

Dowiedz się więcej →
Umowy

Obsługa prawna w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa umów. Przygotowujemy, tłumaczymy i opiniujemy umowy handlowe. Prowadzimy negocjacje i koordynujemy zawieranie umów.

Dowiedz się więcej →
Nieruchomości

Doradztwo w zakresie prawa nieruchomości i inwestycji na rynku nieruchomości. Administrujemy i zarządzamy nieruchomościami klientów (wynajem, komercjalizacja, nadzór).

Dowiedz się więcej →
Compliance

Badamy prawidłowość procesów wewnątrz spółki, akty wewnętrzne, prowadzimy audyty prawne i badania due diligence.

Dowiedz się więcej →
Ochrona danych osobowych

Zajmujemy się doradztwem w zakresie ochrony danych osobowych i RODO. Przygotowujemy wdrożenia RODO (dokumentacja, procesy, polityki). Przeprowadzamy audyty w zakresie przestrzegania RODO.

Telekomunikacja

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawno-regulacyjne dla branży telekomunikacyjnej i operatorów telekomunikacyjnych.

Prawo farmaceutyczne

Doradztwo prawne dla branży farmaceutycznej. Obrót produktami leczniczymi i badania kliniczne.

Dowiedz się więcej →
Własność intelektualna

Doradzamy w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym m.in. wzorów towarowych i przemysłowych, prawa autorskiego, licencji oraz promocji i reklamy. Zajmujemy się rejestracją znaków towarowych w Polsce i UE.

Restrukturyzacja i upadłość

Doradztwo w momentach kryzysowych i na etapie utraty płynności finansowej (postępowania naprawcze i upadłościowe, restrukturyzacja).

Nowe technologie

Doradztwo w zakresie prawa nowych technologii.

Prawo pracy

Doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Odszkodowania

Zadośćuczynienia i odszkodowania.

Przekształcenia i likwidacje

Obsługujemy postępowania likwidacyjne oraz przekształcenia, zakup i sprzedaż przedsiębiorstw.

Wymiana handlowa, transakcje i inwestycje

Reprezentujemy w negocjacjach i transakcjach handlowych. Weryfikujemy wiarygodność i wypłacalność kontrahentów. Przygotowujemy oraz opiniujemy dokumenty i umowy. Analizujemy, minimalizujemy i zabezpieczamy ryzyka prawne.

Sprawy emigracyjne

Doradztwo w zakresie prawa emigracyjnego i przepływu osób: obywatelstwo, podjęcie pracy, uznanie kwalifikacji zawodowych.

Windykacja należności

Zajmujemy się windykacją należności oraz odzyskiwaniem długów i zarządzaniem oraz oceną portfeli wierzytelności.

Zarządzanie majątkiem i jego sukcesja

Doradztwo prawne w zakresie zarządzania majątkiem prywatnym i rodzinnym oraz jego sukcesji (przygotowujemy plany dziedziczenia, przekazania, zapisy spadkowe, testamenty, prowadzimy sprawy spadkowe).

Outsourcing prawny

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną oraz specjalistyczną obsługą w ramach wybranych specjalizacji.

Doradztwo prawne w zakresie prawa europejskiego

Obsługa prawna w zakresie regulacji europejskich.

Dowiedz się więcej →
Działalność gospodarcza, spółki i inwestycje w Hiszpanii

Doradztwo prawne w zakresie hiszpańskiego prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych i obsługa korporacyjna.

Dowiedz się więcej →