Close

Czym się zajmujemy

Doradztwo prawne dla spółek i przedsiębiorców. Doradztwo korporacyjne i obsługa władz spółek.

Obsługa prawna w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa umów. Przygotowujemy, tłumaczymy i opiniujemy umowy handlowe. Prowadzimy negocjacje i koordynujemy zawieranie umów.

Postępowania i procesy sądowe

Reprezentacja w negocjacjach, procesach sądowych, arbitrażowych, postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Badamy prawidłowość procesów wewnątrz spółki, akty wewnętrzne, prowadzimy audyty prawne i badania due diligence.

Ochrona danych osobowych

Zajmujemy się doradztwem w zakresie ochrony danych osobowych i RODO. Przygotowujemy wdrożenia RODO (dokumentacja, procesy, polityki). Przeprowadzamy audyty w zakresie przestrzegania RODO.

Sprawy indywidualne

Doradztwo prawne dla klientów indywidualnych. Sprawy cywilne, prawo umów i nieruchomości. Zarządzanie majątkiem prywatnym i rodzinnym oraz jego sukcesja (testamenty, prawo spadkowe).

International trade

Reprezentujemy w negocjacjach i transakcjach handlowych. Weryfikujemy wiarygodność i wypłacalność kontrahentów. Przygotowujemy oraz opiniujemy dokumenty i umowy. Analizujemy, minimalizujemy i zabezpieczamy ryzyka prawne.

Prawo telekomunikacyjne i nowe technologie

Doradztwo w zakresie prawa nowych technologii. Świadczymy kompleksowe doradztwo prawno-regulacyjne dla branży telekomunikacyjnej i operatorów telekomunikacyjnych.

Doradztwo prawno-regulacyjne dla sektora farmaceutycznego. Obrót produktami leczniczymi i badania kliniczne.

Nieruchomości

Doradztwo w zakresie prawa nieruchomości i inwestycji na rynku nieruchomości. Administrujemy i zarządzamy nieruchomościami klientów (wynajem, komercjalizacja, nadzór).

Poza prawem polskim i europejskim, doradzamy w zakresie prawa hiszpańskiego oraz reprezentujemy na terenie całej Hiszpanii.