Close

Prawo spółek handlowych

Jedną z naszych głównych specjalizacji jest prawo spółek handlowych. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze spółek, w tym w zakresie obsługi organów spółek i departamentów.

Zajmujemy się kompleksowym wsparciem i doradztwem prawnym dla spółek handlowych: kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna) oraz osobowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna).

Doradzamy na każdym etapie działalności: na etapie projektowania i założenia spółki, w trakcie bieżącej działalności i funkcjonowania, na etapie rozwoju i ekspansji, a także na etapie zakończenia działalności (rozwiązanie i likwidacja).

Obsługujemy organy spółek (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie) oraz działy i departamenty.

Przygotowujemy uchwały, regulaminy, umowy, zarządzenia i inne dokumenty prawne wewnętrzne i zewnętrzne.

Zajmujemy się łączeniem, podziałem i przekształcaniem spółek.

Doradzamy także w kwestii odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej w związku z prowadzeniem spółki lub zasiadaniem w organach spółki.