Close

Spadki i sukcesja majątku

Doradzamy w zakresie prawa spadkowego oraz sukcesji majątku.

Planowanie i przygotowanie sukcesji 

Przygotowujemy plany dziedziczenia, przekazania, zapisy spadkowe, testamenty.


Sprawy spadkowe

Reprezentujemy i prowadzimy sprawy spadkowe.

Zajmujemy się powoływaniem fundacji, funduszy i stowarzyszeń.

Reprezentujemy spadkobierców i administrujemy majątkiem spadkowym.


Międzynarodowe i europejskie prawo spadkowe

Doradzamy w zakresie europejskiego i międzynarodowego prawa spadkowego obsługując sprawy spadkowe z elementem zagranicznym lub transgranicznym (europejskie poświadczenie dziedziczenia, testamenty zagraniczne).