Close

Prawo gospodarcze i handlowe

Oferujemy kompleksowe doradztwo i wsparcie prawne w zakresie prawa gospodarczego i handlowego.

W zakresie prawa handlowego i gospodarczego doradzamy spółkom handlowym, cywilnym, spółdzielniom, oddziałom, instytucjom, osobom prowadzącym działalność gospodarczą i innym uczestnikom działającym w obrocie gospodarczym.

Doradztwo obejmuje m.in.: 

  • umowy gospodarcze i handlowe, 
  • zasady rejestrowania,
  • zasady uczestnictwa w obrocie gospodarczym i prowadzenia działalności gospodarczej, 
  • rozstrzyganie sporów, 
  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych, 
  • stosunki majątkowe 
  • oraz kwestie odpowiedzialności.