Praca zdalna w związku z kornawirusem

W związku z epidemią COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej.

Zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pracodawca w celu przeciwdziałania COVID-19 może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Powyższa regulacja dotyczy pracowników, a więc osób zatrudnionych na umowę o pracę i umożliwia wydanie polecenia o pracy zdalnej, czyli poza miejscem jej stałego wykonywania przez czas oznaczony.

Jak wydać polecenie pracy zdalnej pracownikowi i co powinno zawierać?

W poleceniu pracownikowi pracy zdalnej pracodawca powinien określić cel (przeciwdziałanie COVID-19) oraz wskazać oznaczony okres, w którym pracownik ma wykonywać pracę zdalną.

Pracodawca może powierzyć wykonywanie pracy pracownikowi „poza miejscem stałego wykonywania”, a więc zarówno w domu pracownika, jak i innym wyznaczonym miejscu.

Ustawa nie determinuje formy wydania polecania, więc polecenie może być wydane w dowolnej formie, także ustnie, warto jednak potwierdzić je na piśmie lub w służbowym e-mailu.

Polecenie może być dowolną ilość razy skrócane lub przedłużane, ale przepis art. 3 specustawy przestanie obowiązywać po 180 dniach od dnia wejścia w życie (8 marca 2020 r.), a więc należy uznać ten okres za maksymalny możliwy czas wykonywania pracy zdalnej w związku z COVID-19.

Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie opisywanych zagadnień, skontaktuj się z nami.