Zdalne zarządzanie spółką, praca zdalna i działalność on-line

Doradzamy w obszarach zdalnego zarządzania spółką, działalności on-line i pracy zdalnej.

Zdalne zarządzanie spółką

Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z przejściem na model zdalnego zarządzania spółką oraz obsługą organów spółki (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników czy akcjonariuszy):

 • zabezpieczenie ciągłości zarządzania spółką i jej funkcjonowania,
 • system pełnomocnictw i umocowań,
 • zarządzanie umowami i obieg dokumentów, digitalizacja i alternatywy dla papierowej wersji umów i dokumentów,
 • przygotowujemy właściwe zapisy w umowach czy statutach spółki,
 • projektujemy właściwego procedury z uwzględnieniem zabezpieczenia obiegu danych osobowych
 • tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • przygotowujemy i obsługujemy posiedzenia władz spółki.

Działalność on-line i e-commerce

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej on-line i przejścia na model e-commerce. Zajmujemy się m.in. następującymi zagadnieniami:

 • zmiana modelu handlowego, w tym przejście na e-commerce,
 • doradzamy przy wprowadzaniu schematów działania,
 • przygotowujemy właściwe dokumenty, regulaminy i procedury,
 • doradzamy i opiniujemy umowy dotyczące płatności on-line,
 • zajmujemy się wszystkimi kwestiami w zakresie ochrony danych osobowych,
 • doradzamy od strony prawnej przy tworzeniu stron internetowych, formularzy i aplikacji mobilnych,
 • wykonujemy audyty, usprawniamy i ewentualnie wdrażamy zmiany oraz wypracowujemy nowe procedury.

Praca zdalna

Zajmujemy się wszystkimi aspektami w zakresie telepracy, w tym w następujących obszarach:

 • przygotowanie właściwych procedur wewnętrznych i regulaminów telepracy,
 • bezpieczeństwo obiegu danych i dokumentów,
 • zastosowanie nowych technologii w systemie pracy,
 • bezpieczeństwo i kontrola pracy zdalnej,
 • ochrona danych osobowych przetwarzanych poza zakładem pracy,
 • zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • legalność i bezpieczeństwo wideokonferencji i spotkań on-line.

Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie opisywanych zagadnień, skontaktuj się z nami.