Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Od stycznia wejdzie w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich obejmująca przedsiębiorców działających przez sklepy stacjonarne lub internetowe.

Ustawa (będąca implementacją europejskiej dyrektywy 2013/11/UE) ma określać podmioty (wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK), do których będzie można skierować rozwiązanie sporu powstałego pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.

Pozasądowe rozwiązanie sporu będzie dobrowolne i będą musiały się na nie zgodzić obie strony.

Odrzucając reklamację przedsiębiorca będzie obowiązany poinformować klienta, o tym czy wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu albo czy nie wyraża zgody, a brak takiej informacji poczytywać się będzie za zgodę na rozwiązanie sprawy pozasądowo.

Regulacja ma odciążyć sądy, obniżyć koszty postępowania, przyspieszyć rozstrzyganie sporów i usystematyzować pozasądowe możliwości ich rozwiązywania.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016, poz. 1823).