Close

26.10.2020

Posiedzenia organów spółki przez tele- lub wideokonferencję

Publikujemy opracowanie nt. zastosowania nowych technologii w zakresie odbywania posiedzeń organów spółki i podejmowania decyzji.

  • Posiedzenia zarządu i rady nadzorczej on-line
  • Zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie on-line
  • Zasady i sposób organizowania posiedzeń

Pobierz opracowanie →