Close

Nasi prawnicy łączą doskonałe przygotowanie merytoryczne z bogatą praktyką i doświadczeniem zawodowym.

Lata doświadczeń oraz różnorodnej praktyki zawodowej w renomowanych instytucjach i spółkach, dają gwarancję rzetelności i najwyższych standardów zawodowych.

Współpracujemy ponadto – aby zaoferować kompleksową ofertę – z ekspertami i specjalistami z różnych dziedzin.

Adrian Matula

Abogado (adwokat hiszpański), członek Rady Adwokackiej w Barcelonie.

Prawnik zagraniczny (posiadający uprawnienia odpowiadające uprawnieniom radcy prawnego), członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Ukończył polskie prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie i prawo hiszpańskie na Uniwersytecie Francisco de Vitoria w Madrycie (polski i hiszpański magister prawa).

Absolwent Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Ukończył liczne kursy dokształcające w Polsce i Hiszpanii, m.in. z zakresu negocjacji, windykacji oraz finansów.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym, obrocie wierzytelnościami, prawie autorskim oraz prawie spółek handlowych, ale praktykował również w innych specjalistycznych dziedzinach prawa.

Posiada wszechstronne doświadczenie w obsłudze prawnej instytucji finansowych i spółek, m.in. w zakresie obsługi prawnej organów spółek oraz restrukturyzacji i windykacji należności.

Świadczył usługi prawne m.in. na rzecz banków, firm ubezpieczeniowych, motoryzacyjnych, budowalnych i telekomunikacyjnych.

Pracował w międzynarodowych korporacjach oraz polskich i hiszpańskich spółkach, m.in. Orange i Telekomunikacja Polska (Główny Specjalista ds. Obsługi Prawnej), Intrum Justitia (Specjalista ds. Obsługi Prawnej), Bumar (Specjalista ds. Obsługi Władz Spółki), a także (jako prawnik) w warszawskich kancelariach prawnych.

Reprezentuje klientów w Polsce i Hiszpanii.

Wybrane publikacje: Ochrona uczestnika badania klinicznego, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej w Polsce.

Agnieszka Waśniewska

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie.

Studia podyplomowe w zakresie prawa nowych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego i gospodarczego.

Posiada wieloletnie doświadczeniem zawodowe w zakresie windykacji i egzekucji wierzytelności.

Świadczyła doradztwo prawne na rzecz międzynarodowych i polskich spółek, w tym m.in. największych polskich banków, firm ubezpieczeniowych, motoryzacyjnych i telekomunikacyjnych.

Tomasz Dec

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

Syndyk, doradca restrukturyzacyjny z licencją Ministra Sprawiedliwości.

Specjalista w doradztwie gospodarczym i prawie upadłościowym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w korporacjach jako prawnik wewnętrzny in-house lawyer oraz kancelariach prawnych.

Świadczył doradztwo prawne zarówno dla dużych międzynarodowych firm (m.in. z branży FMCG i telekomunikacyjnej), jak i dla polskich przedsiębiorców (m.in. z branży produkcyjnej, spożywczej i doradztwa personalnego), a także dla osób fizycznych.

Aitana Balboa Linares

Adwokat hiszpański, członek Rady Adwokackiej w Santiago de Compostela.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Santiago de Compostela. Czwarty rok studiów odbyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka prawa handlowego (LL.M.) w Ecole des Hautes Etudes Appliquees du Droit w Paryżu.

Specjalizuje się w zakresie prawa handlowego, prawa spółek, nieruczciwej konkurencji, prawa międzynarodowego i prawa własności intelektualnej.

Posiada doświadczenie w międzynawowych korporacjach i kancelariach prawnych w Hiszpanii, Francji i Polsce.

Cristina Aguilar López

Adwokat hiszpański, członek Rady Adwokackiej w Barcelonie.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Pompeu Fabra w Barcelonie.

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie.

Specjalista w zakresie prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy i prawa emigracyjnego.

Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. w zakresie negocjacji, prawa racy, prawa finansowego, procesowego i emigracyjnego.

Języki: hiszpański, kataloński, angielski, niemiecki.

dr hab. Marcin Kurek

Hispanista, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, promotor kilkudziesięciu prac magisterskich.

Na Uniwersytecie Wrocławskim uczy przekładu prawniczego, technicznego i literackiego

Posiada ponad dwadzieścia lat doświadczenia jako tłumacz, w tym blisko piętnaście lat jako tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego.

Specjalizuje się w tłumaczeniach z zakresu prawa handlowego, rachunkowości, funduszy europejskich, a także dokumentów technicznych z branży samochodowej, AGD, energetyki.Wiedza i doświadczenie.