Close

Uczestniczymy w spotkaniach, targach i konferencjach naukowych, biznesowych i handlowych w Polsce oraz Hiszpanii. 

Współpracujemy ze stowarzyszeniami i izbami handlowymi.

23.05.2017: Sage Sessions, Teatr Narodowy Katalonii, Barcelona.

10.05.2017: Konferencja naukowa „Rozwój przedsiębiorczości w polsko-hiszpańskich relacjach gospodarczych – doświadczenia i perspektywy rozwoju oraz uwarunkowania”, Uniwersytet Warszawski.

2017: Uroczystość z okazji Konstytucji 3 Maja organizowana przez Konsula RP w Barcelonie.

2016-2017: współpracowaliśmy (jako firma członkowska) z Polsko-Hiszpańską Izbą Gospodarczą w Warszawie.

2016: Walne Zgromadzenie i spotkania Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej w Warszawie.

2015: Międzynarodowa konferencja „Polsko-hiszpańska współpraca gospodarcza – uwarunkowania prawne” na Uniwersytecie Warszawskim.Wiedza i doświadczenie.