Close

Spory, postępowania i procesy sądowe

Posiadamy bogate doświadczenie w obronie interesów naszych klientów na etapie przedsądowym i sądowym.

Reprezentując klienta dążymy do możliwie najbardziej efektywnego rozwiązania sporu, starając się zminimalizować czas, ryzyko i koszty postępowania. Nie szukamy konsensusu za wszelką cenę, ale zawsze podejmujemy próbę rozwiązania sprawy na etapie przedsądowym.

Zajmujemy się m.in. następującymi sprawami:

Spory związane z odpowiedzialnością cywilną.

Spory na tle umów: interpretacja zapisów, nieważność, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy, zapłata.

Konflikty pracownicze.

Spory między wspólnikami w spółce.

Windykacja należności, negocjacje spłaty należności.

Dochodzenie zadośćuczynienia i zaniechania naruszeń.

Dochodzenie zwrotu zawłaszczonej rzeczy.

Konflikty majątkowe.

Negocjacje

Prowadzimy negocjacje i reprezentujemy klienta.

Posiadamy przygotowanie merytoryczne i doświadczenie wprowadzeniu negocjacji, w tym negocjacji trudnych i windykacji należności.

Opracowanie strategii procesowej

Zajmujemy się opracowywaniem strategii procesowej, w tymanalizą materiału dowodowego i przygotowaniem postępowania dowodowego orazwyborem najlepszej drogi procesowej.

Reprezentacja w procesach i postępowaniach

Reprezentujemy klientów w negocjacjach, postępowaniach ugodowych oraz postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych.Sukces to znać reguły gry.