Close

Działalność gospodarcza, spółki i inwestycje w Hiszpanii

Obecność na rynku hiszpańskim pozwala nam zaoferować kompleksową obsługę prawną na terenie Hiszpanii.

Oferujemy doradztwo prawne dla klientów biznesowych we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Hiszpanii, inwestycjami na rynku hiszpańskim oraz wymianą handlową pomiędzy Polską a Hiszpanią.

Nasza siedziba znajduje się w Barcelonie, ale jesteśmy gotowi reprezentować klientów także w innych rejonach Hiszpanii oraz w relacjach z klientami hiszpańskojęzycznymi z innych części świata.

Doradztwo i obsługa prawna

Oferujemy kompleksową obsługę i doradztwo prawne w zakresie hiszpańskiego prawa gospodarczego i handlowego obejmujące m.in. następujące zagadnienia:

Działalność gospodarcza.

Spółki.

Wymiana handlowa.

Negocjacje biznesowe.

Umowy handlowe.

Podatki.

Inwestycje na rynku hiszpańskim.

Reprezentujemy w relacjach handlowych i biznesowych z klientami oraz partnerami hiszpańskojęzycznymi.

Działalność gospodarcza i spółki

Pomagamy w założeniu działalności i utworzeniu spółki oraz zaprojektowaniu optymalnej struktury prawnej i podatkowej.

Doradzamy w zakresie bieżącej działalności (umowy, transakcje, obsługa organów spółek, prawo pracy) oraz na etapie jej rozwoju i ekspansji (tworzenie oddziałów, przedstawicielstw, przekształcenia, łączenia, inwestycje na rynkach zagranicznych).

W razie potrzeby doradzamy także w momentach kryzysowych i na etapie utraty płynności finansowej (postępowania naprawcze i upadłościowe, restrukturyzacja).

Badamy prawidłowość procesów wewnątrz spółki, akty wewnętrzne, prowadzimy audyty prawne i badania due diligence.

Zajmujemy się monitoringiem, zarządzaniem i windykacją należności.

Obsługujemy postępowania likwidacyjne oraz zakup i sprzedaż przedsiębiorstw.

Wymiana handlowa, transakcje i inwestycje

W relacjach biznesowych z podmiotami hiszpańskimi reprezentujemy w negocjacjach i transakcjach handlowych.

Weryfikujemy wiarygodność i wypłacalność kontrahentów.

Przygotowujemy oraz opiniujemy dokumenty i umowy.

Analizujemy, minimalizujemy i zabezpieczamy ryzyka prawne.


Umowy handlowe

Obsługa prawna w zakresie hiszpańskiego prawa umów:

Przygotowujemy, tłumaczymy i opiniujemy umowy handlowe.

Prowadzimy negocjacje i koordynujemy zawieranie umów.

Reprezentujemy w przypadku konfliktów związanych z zawartymi umowami.

Odzyskiwanie długów i uznawanie wyroków

Zajmujemy się odzyskiwaniem wierzytelności w Hiszpanii na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym oraz uznawaniem polskich wyroków i tytułów egzekucyjnych w Hiszpanii.

Nieruchomości w Hiszpanii

Oferujemy obsługę i doradztwo prawne w zakresieinwestycji na hiszpańskim runku nieruchomości.Łączymy Polskę z Hiszpanią.