Pierwsza decyzja w sprawie wykorzystania przewagi kontraktowej

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał pierwszą decyzję w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej.

UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w związku ze skargami rolników na działalność spółki Cykoria – producenta koncentratów spożywczych, suszów owocowych i przypraw.

Zarzuty wobec producenta

Skargi dotyczyły braku określania terminów odbioru produktu. Producent umawiał się, że poinformuje dostawcę o terminie i miejscu dostawy z trzydniowym wyprzedzeniem, co wystawiało dostawców na znaczne ryzyko utraty zbiorów lub obniżenia ich wartości.

Urzędnicy przyjrzeli się również wydłużaniu terminów płatności przez spółkę. Zgodnie z przepisami może on wynosić maksymalnie 60 dni. Producent zastrzegał w umowach, że zapłata nastąpi w ciągu 60 dni, ale od końca miesiąca, w którym otrzymał towar. W konsekwencji w niektórych przypadkach termin ten mógł wynieść nawet 90 dni.

Ponadto producent zobowiązywał dostawców do wyrażenia zgody na potrącenie części ich wynagrodzenia na składkę dla związku branżowego. Spółka Cykoria współpracuje ze wspomnianym powyżej związkiem, z którym uzgadnia warunki produkcji i skupu, a także negocjuje minimalne ceny, po których następować będzie skup w danym sezonie. Jak ustalił UOKiK w latach 2016-2017 producent zawierał umowy wyłącznie z członkami tego związku.

Zakończenie sprawy

Po wszczęciu postępowania producent zobowiązał się do zmiany zakwestionowanych działań. Prezes UOKiK wydając decyzję nałożył na spółkę obowiązek składania informacji o stopniu realizacji zobowiązania.

Źródło: decyzja nr RBG – 3/2018.