Pakiet rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej

Rząd w ramach pakietu tzw. tarczy antykryzysowej przygotował pakiet rozwiązań, które mają przeciwdziałać negatywnym skutkom ekonomicznym związanym z koronawirusem (COVID-19) i ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w czasie pandemii. Pakiet wprowadza zarówno nowe regulacje prawne, jak i nowelizuje oraz uzupełnia dotychczasowe przepisy.

Pakiet zawiera m.in. następujące postanowienia:

  • przyjęto rozwiązania o możliwych formach dofinansowania lub kredytowania dla firm i przedsiębiorców spełniających określone kryteria;
  • wprowadzono zmiany w zakresie rozliczeń, rachunkowości i podatków, w tym odroczono terminy płatności zobowiązań podatkowych i obowiązków sprawozdawczych oraz wprowadzono korzystniejsze zasady rozliczenia straty;
  • uelastyczniono czas pracy, a także wprowadzono rozwiązania w zakresie dofinansowania zatrudnienia;
  • wprowadzono zmiany w zakresie prawa nieruchomości;
  • wprowadzono ułatwienia dla branży turystycznej, m.in. zmiany w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a także w zakresie umów o udział w imprezie turystycznej;
  • wprowadzono rozwiązania dla branży transportowej i ułatwienia dla handlu;
  • zdecydowano o zmianach w zakresie biegu wybranych terminów;
  • wprowadzono zmiany w zakresie umów w sprawie zamówień publicznych;
  • przedłużono legalny pobytu i zezwolenia na pracę dla obcokrajowców.