Close

01.02.2021

Outsourcing prawny

Oferujemy usługi outsourcingu prawnego dla spółek i instytucji pozwalające na przekazanie obsługi prawnej, podatkowej, regulacyjnej i korporacyjnej naszej kancelarii.

Obszary outsourcingu prawnego

Outsourcing prawny może obejmować kompleksową, pełną obsługę prawną lub wybrane obszary, w tym m.in.:

 • obsługa prawna, regulacyjna i korporacyjna,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa władz i organów spółek,
 • zabezpieczenie i wsparcie prawne zarządu oraz departamentów,
 • zarządzanie umowami i dokumentami prawnymi, w tym prawo umów, negocjacje umów, obrót umowami i obieg dokumentów,
 • obsługa prawna i podatkowa transakcji,
 • prawo pracy i HR,
 • audyty prawne i regulacyjne,
 • monitoring prawny,
 • regulacje, procedury i polityki wewnętrzne i zewnętrzne,
 • ochrona danych osobowych, w tym zabezpieczenie zgodności z RODO, zaprojektowanie systemu ochrony danych osobowych, kontrole i audyty, bieżące doradztwo, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (IOD),
 • reprezentacja przed podmiotami zewnętrznymi,
 • bezpieczeństwo i zabezpieczenie ciągłości biznesu,
 • prawo własności intelektualnej i prawo autorskie,
 • zarządzanie znakami towarowymi: rejestracja marki, znaków towarowych i monitoring naruszeń,
 • monitoring płatności i zarządzanie wierzytelnościami.

Zalety i atuty

W ramach outsourcingu prawnego spółka może przekazać obsługę prawną do zespołu naszej kancelarii wyspecjalizowanego w doradztwie korporacyjnym.

Klient uzyskuje dostęp do unikalnego doświadczenia i wiedzy zespołu pracowników i współpracowników kancelarii (prawników, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych) wyspecjalizowanych w wybranych obszarach prawno-podatkowych.

W ramach obsługi działamy w ustalonym zakresie i według uzgodnionych reguł oraz procedur z zachowaniem bezpieczeństwa i poufności, w tym także jako merytoryczny departament prawny spółki.

Bezpieczeństwo i poufność powierzonej obsługi prawnej zabezpieczone jest zarówno poprzez ustalone z klientem gwarancje i zasady umowne, proceduralne i techniczne, jak i poprzez regulacje ustawowe (tajemnica zawodowa: adwokacka i radcowska) i objęte jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.