Outsourcing prawny to dobra alternatywa dla spółek

Outsourcing prawny jest coraz bardziej popularny i stanowi dobrą alternatywę dla tworzenia w spółce wewnętrznego działu prawnego czy zatrudniania prawnika.

Zmiana modelu i istota outsourcingu prawnego

Obecna sytuacja na rynku i kryzys spowodowany pandemią koronawirusa to dobry moment na zmianę dotychczasowego modelu zarządzania i funkcjonowania spółki.

W obszarze obsługi prawnej coraz bardziej popularne staje się przekazanie obsługi prawnej do zewnętrznej kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w obsłudze prawno-podatkowo-regulacyjnej.

Atuty

Przejście na model outsourcingu prawnego daje spółce nie tylko oszczędności finansowe, ale pozwala także skupić się na sprzedaży i innych ważniejszych operacyjnie obszarach biznesowych.

Outsourcing prawny gwarantuje także bezpieczeństwo i poufność, albowiem profesjonalna kancelaria prawna dysponuje nie tylko wyspecjalizowanymi ekspertami zapewniającymi wysoki poziom merytoryczny obsługi prawnej i ma dostęp do unikalnej wiedzy eksperckiej, ale jej usługi objęte są tajemnicą zawodową (adwokacką i radcowską) i ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.