Outsourcing prawny i regulacyjny

Zapraszamy na spotkania on-line „Outsourcing prawny i regulacyjny dla spółek”.

Przedstawimy obszary i modele outsourcingu prawnego, procesy zarządzania obsługą prawną (w tym dokumentami i umowami prawnymi w spółce), zalety i korzyści przejścia na model outsourcingu prawnego oraz zaproponujemy najbardziej optymalne rozwiązania.

Spotkanie kierowane jest do osób zarządzających spółką lub procesami w spółce, w tym członków zarządów, menadżerów, dyrektorów i kierowników działów departamentów zainteresowanych outsorcowaniem wsparcia i obsługi prawnej.

Zapraszamy do zgłaszania udziału i umówienia terminu spotkania poprzez e-mail na adres kancelaria@matulamatula.com lub poprzez formularz kontaktowy.

Dodatkowe informacje nt. oferowanych przez nas usług outsourcingu prawnego dostępne są w zakładce „Usługi”.