Odliczenie strat przez 15 lat

Projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza nowy okres możliwości odliczania strat.

W obecnym stanie prawnym (zobacz: Odliczenie straty przez przedsiębiorców) istnieje możliwość kompensacji straty podatkowej w najbliższych – kolejno po sobie następujących – pięciu latach podatkowych. Po zmianie, okres ten zostanie wydłużony do piętnastu lat z zachowaniem możliwości maksymalnego odliczenia 50% strat w danym roku podatkowym.

Wydłużenie okresu przybliża Polskę do krajów zachodniej Europy: Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii (brak ograniczenia czasowego) oraz Stanów Zjednoczonych (20 lat).

(dm)

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk 1249).

Czytaj również:
Odliczenie straty przez przedsiębiorców