Odległość w lotach łączonych przy odszkodowaniu za opóźnienie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wskazał, jak należy określać odległość lotu z przesiadkami przy ustalaniu wysokości odszkodowania.

Pytanie zadane przez niemiecki sąd dotyczyło lotu z Rzymu do Hamburga z przesiadką w Brukseli, który był opóźniony o 3 godziny i 50 minut. Bezspornym w postępowaniu był fakt przysługiwania odszkodowania pasażerom (zgodnie z rozporządzeniem nr 261/2004), jednak spór dotyczył jego wysokości, a w zasadzie odległości według której należy odszkodowanie wyznaczyć.

Jak wskazuje wspomniane rozporządzenie pasażerom należy się odszkodowanie w przypadku opóźnienia w wysokości:

  • 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów;
  • 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 km;
  • 600 EUR dla wszystkich innych lotów.

Podstawą przy określaniu odległości jest ostatni cel lotu, a odległość mierzona jest metodą trasy po ortodromie*.

W przedmiotowej sprawie odległość z Rzymu do Hamburga wynosi 1326 km. Natomiast odległość między Rzymem a Brukselą wynosi 1173 km, Brukselą a Hamburgiem 483 km, czyli w rezultacie dla obu lotów odległość to 1656 km.

Trybunał orzekł, że rzeczywiste wydłużenie przebytej odległości nie powoduje samo w sobie zwiększenia zakresu niedogodności w stosunku do niedogodności doświadczonych przez pasażerów bezpośredniego lotu. Innymi słowy: przy określaniu odległości należy uwzględnić wyłącznie odległość między pierwszym miejscem odlotu a miejscem docelowym bez uwzględnienie ewentualnych lotów łączonych (przesiadek).

W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie zatem pasażerom przysługuje odszkodowanie w wysokości 250 EUR.

Trybunał podkreślił, że podstawą odszkodowania w takim przypadku jest niedogodność obejmująca stratę czasu, a ewentualne różnice w rzeczywiście przebytej odległości w żaden sposób nie wpływają jako takie na ich zakres.

*Ortodroma – w nawigacji: linia wykreślona na mapie jako najkrótsza droga okrętu albo samolotu podczas żeglugi i lotów na dużych obszarach – „Słownik języka polskiego” pod red. W. Doroszewskiego.

Źródło: wyrok Trybunału w sprawie C‑559/16.