Od marca e-dowód osobisty

Od marca 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dowodów osobistych, które mają zostać wyposażone w warstwę elektroniczną.

Nowy dowód osobisty ma umożliwiać jego posiadaczowi:

  • uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;
  • składanie podpisu osobistego;
  • potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

Będzie posiadał warstwę graficzną i elektroniczną.

W warstwie graficznej pojawi się numer CAN, wymagany w celu nawiązania, za pośrednictwem czytnika kart, połączenia między warstwą elektroniczną dowodu osobistego a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym.

Warstwa elektroniczna ma zawierać:

  • dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego zapisane w postaci elektronicznej wraz z danymi je uwierzytelniającymi
  • certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację elektroniczną i uwierzytelnienie;
  • certyfikat podpisu osobistego wraz z danymi do składania podpisu;
  • certyfikat potwierdzenia obecności wraz z danymi umożliwiającymi jego użycie;
  • przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności nowego dowodu osobistego: https://www.gov.pl/web/mswia/e-dowod
Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 60).