Obniżenie VAT do wysokości 0%, 5% lub 8% dla wybranych towarów i usług

25 marca 2020 r. Minister Finansów wydał nowe rozporządzenie w sprawie zmniejszenia stawki podatku VAT dla wybranych kategorii towarów i usług.

VAT 8%

VAT obniżono do wysokości 8% m.in. na następujące kategorie:

 • usługi związane z wyżywieniem, z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, napojów, przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju, napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych dotychczasową stawką;
 • usługi w zakresie naprawy obuwia i wyrobów skórzanych;
 • usługi naprawy i przeróbki odzieży oraz artykułów tekstylnych użytku domowego;
 • usługi naprawy rowerów;
 • usługi fryzjerskie damskie i męskie;
 • usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywane przez lekarzy weterynarii;
 • odpłatność za przewóz podręcznego bagażu realizowany łącznie z przewozem pasażera;
 • roboty konserwacyjne dotyczące budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Obniżony podatek VAT w wysokości 8% ma zastosowanie także do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium kraju bez konieczności uzyskania pozwolenia i o których mowa w art. 29 ust. 5-7 prawa farmaceutycznego.

VAT 5%

Podatek VAT obniżono do wysokości 5% dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu nadających się do spożycia przez ludzi tłuszczy złożonych z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksów) oraz wyrobów seropodobnych (analogów serów) i napojów mlecznych z dodatkiem tłuszczu roślinnego.

VAT 0%

Podatek VAT obniżono do wysokości 0% m.in. dla:

 • usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego;
 • wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego;
 • usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium kraju: (a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub (b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 • usług transportu towarów przewożonych przez osoby podróżujące, takich jak bagaż lub pojazdy samochodowe, jeżeli transport tych osób jest opodatkowany podatkiem według stawki w wysokości 0%;
 • usług świadczonych osobom w środkach transportu morskiego, lotniczego i kolejowego, jeżeli transport tych osób jest opodatkowany podatkiem według stawki w wysokości 0%;
 • usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, polegających na obsłudze pasażerów w tych portach;
 • usług świadczonych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, jeżeli pośredniczą oni w transakcjach dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej.

Wymagane jest spełnienie określonych przesłanek z rozporządzenia i posiadanie odpowiedniej dokumentacji.

Dodatkowe czasowe obniżenie VAT do 0%

Dodatkowo czasowo do dnia 31 sierpnia 2020 r. obniżono do 0% stawkę podatku VAT w zakresie dostawy towarów, których przedmiotem są:

 • wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro;
 • szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna;
 • produkty lecznicze oraz substancje czynne;
 • środki dezynfekujące;
 • specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie;
 • środki ochrony indywidualnej: maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Czasowe zwolnienie dotyczy dostawy na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 dla Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych i podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 i wymaga zawarcia pisemnej umowy darowizny.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2020 r., poz. 527).

Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie opisywanych zagadnień, skontaktuj się z nami.