Objaśnienia podatkowe

Minister finansów ma dążyć do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów podatkowych poprzez interpretacje ogólne i objaśnienia podatkowe.

Nadchodząca zmiana ordynacji podatkowej przyniesie dodatkową ochronę dla podatników w postaci wydawanych przez ministra finansów (z urzędu) objaśnień podatkowych, będą to ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące ich stosowania, uwzględniających orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Objaśnienia będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministerstwa.

Co istotne: zastosowanie się do objaśnień podatkowych lub utrwalonej praktyki interpretacyjnej przez podatnika będzie gwarantowało ochronę podobną do tej mającej zastosowanie w przypadku interpretacji indywidualnych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (projekt ustawy).