Nowe obowiązki w związku z pandemią w obszarze telekomunikacji

Operatorzy telekomunikacyjni w związku z pandemią COVID-19 zostali zobligowani do przekazania danych lokalizacyjnych abonentów.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zawiera m.in. dwie nowe regulacje w obszarze telekomunikacji.

Przekazywanie danych abonentów

Nałożono na operatorów telekomunikacyjnych obowiązek przekazywania (na żądanie ministra) danych lokalizacyjnych osób chorych i w kwarantannie, a także zanonimizowanych danych lokalizacyjnych wszystkich abonentów.

Zgoda abonentów na przetwarzanie i udostępnianie danych nie będzie wymagana.

Dane lokalizacyjne osób chorych i w kwarantannie obejmować mają 14 ostatnich dni, a dane lokalizacyjne zanonimizowane dotyczące wszystkich abonentów mogą być udostępnione podczas całego okresu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii albo klęski żywiołowej.

Państwowe strony za darmo

Dodatkowo wprowadzono wykaz stron urzędowych, których korzystanie ma nie wpływać na wykorzystanie przez abonenta limitu transmisji danych w posiadanym przez niego pakiecie.

Minister cyfryzacji ma w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy ogłosić wykaz stron państwowych, a operatorzy nie będą mogli rozliczać korzystania z tych stron najpóźniej po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 695).