Nie zawsze bank może kserować dowód osobisty

W ocenie Prezesa UODO przepisy prawa bankowego nie pozwalają bankom na sporządzanie kopii dowodów tożsamości, a jedynie upoważniają do przetwarzania zawartych tam danych osobowych (art. 112b prawa bankowego).

Jednak banki mogą (ale nie muszą) kserować dowód osobisty na podstawie upoważnienia zawartego w 34 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2019 r., poz. 115), ale jedynie w przypadkach określonych w tej ustawie, m.in. w przypadku przeprowadzanie transakcji okazjonalnej o równowartości 15 tys. euro lub większej albo przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Dodatkowo w ocenie Prezesa UODO, każda czynność kserowania dowodu musi zostać poprzedzona analizą i zweryfikowaniem czy rzeczywiście jest niezbędna zgodnie z zasadami celowości i minimalizacji [art. 5 ust. 1 lit b) i c) RODO].

Źródła: stanowisko Prezesa UODOkomunikat UODO.

Zajmujemy się ochroną danych osobowych. Jeżeli masz pytanie w związku z artykułem lub szukasz wsparcia prawnego w zakresie ochrony danych osobowych i RODO, skontaktuj się z nami.
Zobacz również:
Pakiet RODO dla spółek i przedsiębiorców
Szkolenia z zakresu danych osobowych