Close

06.05.2019

Monitoring w podmiotach leczniczych

W związku z ustawą wprowadzającą RODO zmianie uległa również ustawa o działalności leczniczej.

Nowe przepisy regulują kwestię monitoringu w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Od 4 maja 2019 r. monitoring wizyjny może być stosowany w pomieszczeniach ogólnodostępnych, jeżeli jest on niezbędny ze względów na bezpieczeństwo pacjentów lub pracowników.

Co do zasady, w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia lub przebywają pacjenci (np. szatnie, przebieralnie, gabinety lekarskie), prowadzenie monitoringu wizyjnego jest niedozwolone.

Nagrania (zawierające dane osobowe) z pomieszczeń ogólnodostępnych mogą być przechowywane przez okres adekwatny do celu ich uzyskania, ale nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania. Wydłużenie terminu może nastąpić tylko ze względu na odrębne przepisy szczególne, które mogą znaleźć zastosowanie w określonej sytuacji.

Zajmujemy się obsługą podmiotów z sektora medycznego, zapraszamy do kontaktu i rozmowy.
Jeżeli masz pytanie do autora artykułu lub szukasz wsparcia prawnego w zakresie opisywanych zagadnień, jesteśmy do dyspozycji.

Podstawa prawna: ustawa zapewniająca stosowanie RODO (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).