Monitoring przewozu towarów

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Towary objęte ustawą to m.in. paliwa płynne, alkohol oraz susz tytoniowy.

Jednym z założeń projektu jest nałożenie na podmiot wysyłający obowiązku przesłania do właściwego rejestru zgłoszenia i uzyskania numeru referencyjnego, który następnie przekazywany będzie przewoźnikowi, a w niektórych przypadkach także podmiotowi odbierającemu.

Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Celem ustawy jest uszczelnienie systemu podatkowego oraz walka z tzw. „szarą strefą” w zakresie obrotu przedmiotowymi towarami.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 marca 2017 r.

(dm)

Źródło: Projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk 1244).