Mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca

Mikroprzedsiębiorca

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających w złotych 2 milionów euro, lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła w złotych 2 milinów euro.

Mały przedsiębiorca

  • zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających w złotych 10 milionów euro, lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła w złotych 10 milinów euro.

Średni przedsiębiorca

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających w złotych 50 milionów euro, lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła w złotych 43 milinów euro.

Dużym przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który nie mieści się w kategorii średniego przedsiębiorcy, tj.:

  • zatrudnia 250 pracowników albo więcej lub
  • osiągnął w złotych 50 milionów euro (lub więcej) obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyła w złotych 43 milionów euro.

Średnioroczne zatrudnienie określa się przeliczając zatrudnionych pracowników na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.