Mieszkanie Plus i Krajowy Zasób Nieruchomości

11 września 2017 r. wejdzie w całości w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Ustawa tworzy Krajowy Zasób Nieruchomości, który będzie zarządzał nieruchomościami Skarbu Państwa oraz docelowo przekazywał je na rynek mieszkaniowy pod budowę mieszkań o niskim, atrakcyjnym czynszu najmu ustalanym rozporządzeniem Rady Ministrów w formule najmu lub najmu z opcją uzyskania własności przez najemcę.

Zgodnie z uzasadnieniem ustawy, wypełnia ona założenia rządowego programu „Mieszkanie Plus”, a jej podstawowym celem jest „zwiększenie podaży dostępnych nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, w szczególności przez wykorzystanie w ramach realizacji celów Narodowego Programu Mieszkaniowego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oraz budowa dostępnych mieszkań na wynajem (w tym z opcją stopniowego uzyskiwania własności przez najemcę)”.

(pp)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017, poz. 1529).