Linia lotnicza musi udowodnić, że poinformowała o odwołaniu lotu

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że na przewoźniku lotniczym ciąży obowiązek udowodnienia, że pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu ponad dwa tygodnie przed planowanym terminem, a w przypadku braku takiego dowodu, przewoźnik zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania.

W sprawie odszkodowania za odwołanie lotu, niderlandzki sąd zadał pytanie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące obowiązku ciążącego na przewoźniku lotniczym poinformowania pasażera o odwołaniu lotu na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym lotem.

W przedmiotowej sprawie przewoźnik w terminie przekazał informację o odwołaniu lotu do biura podróży, za pośrednictwem którego dokonana została rezerwacja biletu. Natomiast biuro podróży o odwołaniu lotu poinformowało pasażera dopiero na 10 dni przed planowanym odlotem. W tych okolicznościach pasażer wniósł o zasądzenie od przewoźnika odszkodowania zgodnie z unijnym rozporządzeniem.

Trybunał potwierdził, że ciężar udowodnienia, że pasażer został poinformowany w terminie, ciąży na przewoźniku, a w przypadku braku dowodu, jest on zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Obowiązek zapłaty – co podkreślił Trybunał – nie wyłącza jednak prawa dochodzenia przez przewoźnika odszkodowania (zgodnie z prawem krajowym) od innego podmiotu, który uchybił zobowiązaniu (przykładowo agencji podróży).

Źródła: wyrok TSUE C-302/16, komunikat prasowy TSUE nr 51/17.