Łatwiejsze odzyskiwanie pieniędzy z nieprawidłowych przelewów

Do Sejmu wpłynął projekt zmiany ustawy o usługach płatniczych, który ma ułatwić odzyskanie pieniędzy z nieprawidłowo wykonanych przelewów (w tym z użyciem błędnego numeru konta).

W obecnym stanie prawnym dostawca usługi płatniczej jest obowiązany wystąpić do odbiorcy nieprawidłowo wykonanego przelewu (nawet jeżeli jego rachunek znajduje się u tego samego dostawcy) o zwrot nienależnej kwoty lub o zgodę na udostępnienie danych osobowych – objętych tajemnicą bankową albo zawodową – potrzebnych nadawcy do zgłoszenia powództwa do sądu.

Proponowana nowelizacja, w celu ochrony danych objętych tajemnicą, przewiduje tworzenie przez dostawców usług specjalnych „rachunków zwrotów”, dzięki którym dane odbiorcy błędnego przelewu nie zostaną ujawnione ani nadawcy przelewu, ani nawet jego dostawcy usług. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której odbiorca przelewu nie zwróci pieniędzy w ciągu miesiąca od otrzymania informacji o błędnie wykonanym przelewie, wtedy dostawca będzie obowiązany do przekazania płatnikowi danych niezbędnych do wniesienia powództwa, w tym m.in. imienia i nazwiska, nazwy odbiorcy oraz miejsca zamieszkania lub siedziby.

Projekt jest przede wszystkim implementacją art. 88 unijnej dyrektywy 2015/2366.

Źródła: projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk 1606); dyrektywa UE 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz. U. UE L 337/35).