Kredyt hipoteczny w Hiszpanii

Zakup nieruchomości w Hiszpanii może być współfinansowany kredytem hipotecznym uzyskanym w jednym z hiszpańskich banków. Polacy mogą ubiegać się o uzyskanie kredytu hipotecznego także w przypadku posiadania dochodów w Polsce.

Banki w Hiszpanii oferują różnego rodzaju kredyty, w tym m.in. kredyty mieszkaniowe, na dom wakacyjny, budowlane i inwestycyjne.

Warunki, które należy spełnić, aby otrzymać kredyt hipoteczny, różnią się w zależności od banku. Wymagana przez banki wysokość wkładu własnego jest różna i zależy m.in. od wartości nieruchomości, dochodów kupującego i rodzaju kredytu, przykładowo w przypadku nieruchomości do 100.000 euro może wynosić ok. 30-40%.

Zdolność kredytowa kupującego oceniana jest przez hiszpańskie banki na podstawie historii kredytowej, profilu klienta oraz jego dochodów i zobowiązań. W zakresie dochodów i zobowiązań finansowych kredytobiorcy wyliczany jest wskaźnik relacji zadłużenia do dochodu (DTI). Akceptowalna wysokość DTI różni się w zależności od banku, ale generalnie w Hiszpanii banki pozwalają na około 30-35% zadłużenie w stosunku do osiąganych dochodów.

Akceptowane są różne źródła dochodów, w tym dochody z wynagrodzenia za pracę, z pracy na własny rachunek, dywidend, najmu czy emerytury. Hiszpańskie banki uwzględniają dochód osiągany także poza Hiszpanią, w tym dochód osiągany w Polsce. Wymagane jest udokumentowanie osiąganych dochodów m.in. poprzez przedłożenie zeznań podatkowych, umów o pracę, potwierdzeń przelewów, umów najmu czy sprawozdań finansowych spółek.

Koszty, jak i oprocentowanie kredytów różni się w zależności od banku, stosowane są zarówno zmienne, stałe, jak i mieszane stawki. Stopy procentowe często zależą od oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy, a także od ewentualnego powiązania kredytu z innymi usługami bankowymi.

Koszty ustanowienia hipoteki w większej mierze pokrywa bank, są to m.in. koszty notarialne, rejestrowe i podatkowe, ale kupujący zobowiązany jest pokryć koszty operatu szacunkowego nieruchomości. Cena operatu zależy od nieruchomości, w tym przede wszystkim od jej wielkości i rodzaju (przykładowo przy nieruchomości o wartości do 100.000 euro koszt operatu może wynieść ok. 400-1000 euro).