Koronawirus: zalecenia dla zakładów pracy

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym opublikowało zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Rekomenduje się m.in. zachowywanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (1-1,5 metra), promowanie regularnego mycia rąk, umieszczenie dozowników z płynem odkażającym, ograniczenie podróży służbowych i promowanie pracy zdalnej.

Pełna lista zaleceń dostępna jest w komunikacie Ministerstwa Rozwoju.