Koronawirus: ograniczenia w dostępie do urzędów

Od 14 marca do odwołania minister zdrowia ogłosił stan zagrożenia epidemicznego (w całym kraju) w związku z zakażeniami koronawirusem.

Od 15 marca do odwołania wykonywanie zadań przez urzędy administracji publicznej (dalej: Urząd) lub inne jednostki wykonujące zadania o charakterze publicznym (dalej: Jednostka), może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

  • wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
  • funkcji Urzędu lub Jednostki w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Decyzje w tym zakresie wydaje kierownik Urzędu lub Jednostki, zawiadamiając o ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie internetowej Urzędu/Jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Urzędu/Jednostki.

Źródło: rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.