Koronawirus: ograniczenia dla przedsiębiorców

Od 14 marca do odwołania minister zdrowia ogłosił stan zagrożenia epidemicznego (w całym kraju) w związku z zakażeniami koronawirusem.

W czasie trwania stanu zagrożenia całkowicie zakazuje się prowadzenia następujących rodzajów działalności:

 • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (dalej: PKD) w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki;
 • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (PKD 82.30.Z);
 • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD dział 90.0);
 • związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD dział 93.0) w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness;
 • związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (PKD 59.14.Z);
 • związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD 56.30);
 • związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20);
 • związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;
 • działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (PKD dział 91.0).

W obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanawia się całkowity zakaz prowadzenia:

 • handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na obrocie:
  • wyrobami tekstylnymi,
  • wyrobami odzieżowymi,
  • obuwiem i wyrobami skórzanymi,
  • meblami i sprzętem oświetleniowym;
  • sprzętem RTV i AGD,
  • artykułami piśmiennymi i księgarskimi.
 • działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Ponadto w czasie trwania zagrożenia:

 • podmioty prowadzące działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego powstrzymują się od udzielania pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej;
 • sprawowanie kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym budynkach i innych obiektach kultu religijnego doznaje ograniczenia w postaci obowiązku zapewniania, aby w trakcie kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie nie znajdowało się łącznie (wewnątrz i na zewnątrz) nie więcej niż 50 osób, wliczając uczestników i prowadzących.

Źródło: rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie opisywanych zagadnień, skontaktuj się z nami.