RODO: plan kontroli sektorowych na 2020 r.

2 stycznia Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) opublikował szczegółowy plan kontroli sektorowych.

W 2020 r. Prezes UODO skontroluje:

  • Organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) i Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS), włączając audyt bezpieczeństwa. Kontrola obejmie m.in. konsulaty i organy administracji skarbowej.
  • Banki – w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzeniem kopii/skanów dokumentów tożsamości klientów i potencjalnych klientów. Może to mieć związek z wydanym we wrześniu 2019 r. stanowiskiem Prezesa UODO, odnośnie skanowania dokumentów tożsamości, w odpowiedzi na pismo Prezesa Związku Banków Polskich (więcej w artykule: „Nie zawsze bank może kserować dowód osobisty”)
  • Podmioty korzystające z systemu zdalnego odczytu wodomierzy (tzw. inteligentne liczniki) – w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z wodomierzy.

Źródło: komunikat UODO, roczny plan kontroli sektorowych na 2020 r.