Close

Klienci indywidualni

Oferujemy obsługę i doradztwo prawne dla osób fizycznych.

Nasza praktyka obejmuje obszary prawa cywilnego, rodzinnego  i spadkowego, w szczególności w zakresie prawa umów, odpowiedzialności cywilnej, spraw rodzinnych oraz postępowań spadkowych, a także ochroną reputacji i naruszenia wizerunku.

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym w zakresie zarządzania majątkiem prywatnym i rodzinnym oraz jego sukcesji.

Doradztwo prawne

Przygotowujemy opinie prawne.

Analizujemy umowy, dokumenty i stany prawne.

Doradzamy proponując najlepsze rozwiązania i drogi prawne.


Umowy i dokumenty

Przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy i dokumenty (m.in. pod kątem zabezpieczenia interesu klientów).

Zajmujemy się sporami wynikającymi z umów (interpretacja zapisów, nieważność, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy, zapłata),

Zajmujemy się dokumentami w obrocie międzynarodowym.


Postępowania i procesy sądowe

Reprezentujemy klientów we wszystkich typach sporów oraz postępowań administracyjnych, sądowych isądowo-administracyjnych, w tym sprawach rodzinnych i spadkowych (postępowania spadkowe, testamenty).


Zarządzanie majątkiem prywatnym i rodzinnym oraz jego sukcesja (prawo spadkowe)

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym w zakresie zarządzania majątkiem prywatnym i rodzinnym oraz jego sukcesji.

Doradzamy, analizujemy i przygotowujemy plany optymalizacji prawno-podatkowych w zakresie posiadanego majątku

Analizujemy ryzyka prawne oraz zajmujemy się obsługą prawną i zabezpieczeniem transakcji.

Doradzamy w zakresie sukcesji majątku (przygotowujemy plany dziedziczenia, przekazania, zapisy spadkowe, testamenty, zajmujemy się powoływaniem fundacji i stowarzyszeń).