Close

Sprawy majątkowe

Oferujemy obsługę i doradztwo prawne w sprawach majątkowych.

Nasza praktyka obejmuje obszary prawa cywilnego, rodzinnego  i spadkowego, w szczególności w zakresie prawa umów, odpowiedzialności cywilnej oraz postępowań spadkowych.

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym w zakresie zarządzania majątkiem prywatnym i rodzinnym oraz jego sukcesji.

Doradztwo prawne

Analizujemy stany faktyczne i prawne.

Przygotowujemy opinie prawne.

Doradzamy proponując najlepsze rozwiązania i drogi prawne.


Umowy i dokumenty

Przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy i dokumenty (m.in. pod kątem zabezpieczenia interesu klientów).

Zajmujemy się sporami wynikającymi z umów (interpretacja zapisów, nieważność, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy, zapłata),

Zajmujemy się dokumentami w obrocie międzynarodowym.


Postępowania i procesy sądowe

Reprezentujemy klientów we wszystkich typach sporów oraz postępowań administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych, w tym sprawach rodzinnych i spadkowych (postępowania spadkowe, testamenty).


Zarządzanie majątkiem prywatnym i rodzinnym oraz jego sukcesja

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym w zakresie zarządzania majątkiem prywatnym i rodzinnym oraz jego sukcesji.

Doradzamy, analizujemy i przygotowujemy plany optymalizacji prawno-podatkowych w zakresie posiadanego majątku

Analizujemy ryzyka prawne oraz zajmujemy się obsługą prawną i zabezpieczeniem transakcji.

Doradzamy w zakresie sukcesji majątku (przygotowujemy plany dziedziczenia, przekazania, zapisy spadkowe, testamenty, zajmujemy się powoływaniem fundacji i stowarzyszeń).


Spadki i sukcesja majątku

Doradzamy w zakresie prawa spadkowego oraz sukcesji majątku.

Przygotowujemy plany dziedziczenia, przekazania, zapisy spadkowe, testamenty.

Reprezentujemy i prowadzimy sprawy spadkowe.

Zajmujemy się powoływaniem fundacji, funduszy i stowarzyszeń.

Reprezentujemy spadkobierców i administrujemy majątkiem spadkowym.

Doradzamy w zakresie europejskiego i międzynarodowego prawa spadkowego obsługując sprawy spadkowe z elementem zagranicznym lub transgranicznym (europejskie poświadczenie dziedziczenia, testamenty zagraniczne).