Wysokie kary za naruszenie reguł konkurencji dla Roche i Novartis

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie porozumienia dwóch gigantów farmaceutycznych dotyczącego leków Avastin i Lucentis.

Sprawa zawisła przed sądem w związku z odwołaniem się obu spółek od kar nałożonych przez włoski urząd ochrony konkurencji i rynku, odpowiednio 90,6 mln EUR dla Roche i 92 mln EUR dla Novartis. Ostatecznie sąd zwrócił się z pytaniem do TSUE o wykładnie unijnych reguł konkurencji.

Trybunał po rozpatrzeniu sprawy stwierdził, że porozumienie o podziale rynku zawarte przez Roche i Novartis narusza unijne prawo konkurencji.

Uzgodnienie między spółkami miało na celu m.in. podnieść przekonanie opinii publicznej i środowiska medycznego o niebezpieczeństwie stosowania Avastinu (Roche) w chorobach oczu na korzyść stosowania Lucentisu (Novartis), który jest zalecany w takich samych schorzeniach, ale miał słabszą pozycję na rynku. Rozpowszechniane informacje miały deprecjonować przeciwne wyniki badań naukowych.

Spółki uzgodniły między sobą także strategie działania w celu wykazania przed Europejską Agencją Leków (EAL – organ odpowiedzialny za dopuszczanie produktów leczniczych do obrotu na terenie UE) istnienia niebezpieczeństwa, które należy odnotować w charakterystyce produktu leczniczego (tzw. ulotka dołączana do opakowania leku). Uznanie przez EAL takiego niebezpieczeństwa pozwoliłoby spółce Novartis (Lucentis) legalnie prowadzić kampanię skierowaną do lekarzy i środowiska medycznego informującą o niebezpieczeństwie stosowania Avastinu w określonych schorzeniach, na które wskazany jest konkurencyjny Lucentis.

(dm)

Źródło: wyrok TSUE w sprawie C-179/16.