Jednolity Plik Kontrolny – dla kogo i od kiedy obowiązek?

Wzorem wielu państw zachodniej Europy wprowadzono do polskiego systemu podatkowego obowiązek przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), który obejmie wszystkich przedsiębiorców.

Po wprowadzeniu zmian dla przedsiębiorców powstały dwa zasadnicze obowiązki.

Po pierwsze, obowiązek przekazywania plików JPK, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej, który będzie obowiązywać:

dużych przedsiębiorców od 1 lipca 2016 r.,

mikro, małych i średnich przedsiębiorców od 1 lipca 2018 r.

Drugi obowiązek, to comiesięczne przekazywanie plików ewidencji zakupu i sprzedaży (tzw. JPK_VAT), za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, który będzie obowiązywać:

dużych przedsiębiorców od 1 lipca 2016 r.,

małych i średnich przedsiębiorców od 1 stycznia 2017 r.,

mikro przedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r.

Wprowadzenie JPK ma na celu zwiększeni efektywności, skrócenie czasu, zmniejszenie uciążliwości, a także obniżenie kosztów kontroli.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).

(dm)