Inspekcja skontrolowała turystyczne lokale gastronomiczne

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował raport na temat kontroli lokali gastronomicznych w miejscowościach turystycznych.

Kontrolą objęto 160 lokali, a inspektorzy sprawdzali m.in. rzetelność obsługi, jakość potraw i napojów, warunki ich przechowywania oraz sposób informowania o cenach.

Nieprawidłowości stwierdzono w 127 lokalach (79,4 proc.), które najczęściej dotyczyły  zamiany składników oraz niepodawania pełnej informacji o cenach i składnikach.

Główne nieprawidłowości wykryte przez inspektorów to:

 • Zamiana składników w 46 lokalach, przykładowo:
  • dotyczące mięsa: kebab z baraniną nie zawierał w ogóle baraniny,
  • dotyczące ryb: limanda żółtopłetwa serwowana jako droższa sola.
 • Zbyt małe porcje w 17 lokalach, przykładowo:
  • grillowane mięso indyka ważyło 106 g zamiast deklarowanych 160 g.
 • Niewłaściwe przechowywanie potraw, przykładowo:
  • w 20 lokalach inspektorzy znaleźli przeterminowane towary.
 • Nieprawidłowe podanie cen w 50 lokalach.

Inspekcja Handlowa nałożyła w sumie 28,1 tys. zł kary oraz wystawiła 45 mandatów na łączną kwotę 8,6 tys. zł. Ponadto skierowano 13 wniosków o wymierzeni kar za nierzetelną obsługę (oszustwo) lub przygotowywanie potraw z przeterminowanych produktów.

Źródło: komunikat prasowy i raport UOKiK (pobierz raport).