Farmaceuci chronieni jak funkcjonariusze publiczni

12 maja br. Sejm przyjął przepisy rozszerzające ochronę dla farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Zgodnie z proponowanymi zmianami farmaceuta i technik farmaceutyczny podczas i w związku z czynnościami wykonywanymi w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym będzie korzystał z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w kodeksie karnym.

Ochrona obejmie czynności (w tym m.in. w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej i udzielania usług farmaceutycznych) wymagających kontaktu z pacjentem.

Przyjęta ustawa została skierowana do Senatu.

Zajmujemy się prawem farmaceutycznymdoradztwem regulacyjnym oraz obsługą prawną, zapraszamy do kontaktu.