Europejskie dane kliniczne publicznie dostępne

Europejska Agencja ds. Leków (EMA) otwiera dostęp do danych klinicznych nowych leków stosowanych u ludzi; to pierwszy międzynarodowy organ regulacyjny, który zapewni tak szeroki dostęp do danych klinicznych.

EMA to organ UE z siedziba w Londynie, którego głównym zadaniem jest ochrona zdrowia ludzi i zwierząt poprzez ocenę produktów leczniczych oraz nadzór nad nimi.

Udostępniane mają być raporty kliniczne (zarówno te z dodatnim, jak i ujemnym wynikiem) będące podstawą procedury dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych.

Dane mają być udostępniane za pośrednictwem strony: https://clinicaldata.ema.europa.eu

Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie opisywanych zagadnień, skontaktuj się z nami.

Zajmujemy się obsługą prawną i regulacyjną dla spółek i podmiotów z sektora badań klinicznych, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.