Duże zmiany w usługach płatniczych

Rząd przedstawił projekt zmian dotyczących ustawy o usługach płatniczych będących implementacją prawa unijnego.

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie nowych kategorii dostawców, m.in. ustawa wprowadza kategorię dostawcy prowadzącego rachunek, dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej oraz dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku.

Poszerzenie katalogu dostawców związane jest również z dodaniem nowych typów usług, w tym: usługa inicjowania transakcji płatniczej (z ang. payment initiation service – PIS) oraz usługa dostępu do informacji o rachunku (z ang. account information service – AIS).

Ustawa wprowadza także definicje marki płatniczej oraz małej instytucji płatniczej, a ponadto modyfikuje zasady odpowiedzialności za nieautoryzowaną transakcję poprzez zmniejszenie progu odpowiedzialności płatnika z tytułu straty ze 150 EUR do 50 EUR i ogranicza jego odpowiedzialność.

(dm)

Źródło: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk 2225).