Do którego przewoźnika po odszkodowanie?

TSUE wyjaśnił jak należy rozumieć pojęcie „obsługującego przewoźnika lotniczego” w przypadku dwóch podmiotów obsługujących lot.

Sprawa zawisła przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w związku z pytaniem niemieckiego sądu o interpretację przepisów unijnego rozporządzenia 261/2004 dotyczących określenia obsługującego przewoźnika lotniczego w przypadku zawarcia umowy o dzierżawę samolotu wraz z załogą.

Tło sprawy

Niemiecka spółka TUIFly wydzierżawiła od Thomson Airways samolot wraz z załogą na określoną liczbę lotów. Loty były organizowane przez TUIFly. Jeden ze zorganizowanych lotów został wykonany z opóźnieniem uprawniającym do uzyskania odszkodowania. Pasażerowie wnoszący o odszkodowanie posiadali potwierdzenia rezerwacji, na których znajdowały się m.in. następujące informacje:

  • numer lotu identyfikujący TUIFly,
  • wskazanie, że rezerwacje zostały dokonane przez TUIFly,
  • wskazanie, że lot będzie wykonywany przez Thomson Airways.

Pasażerowie zwrócili się o wypłatę przysługującego odszkodowania do spółki Thomson Airways, która jednak uchyliła się od odpowiedzialności uznając, że nie jest obsługującym lot przewoźnikiem.

Wyrok

TSUE jednoznacznie stwierdził, że w tej sytuacji Thomson Airways nie może zostać uznane za obsługującego przewoźnika, opierając orzeczenie na definicji obsługującego przewoźnika (zawartej w art. 2 lit. b) Rozporządzenia) oraz spójności  z zasadą wyrażoną w motywie 7 Rozporządzenia.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie spółka TUIFly była obsługującym przewoźnikiem lotniczym i powinna wypłacić odszkodowania.

Źródło: wyrok TSUE w sprawie C-532/17.