Czy umieszczoną na ogólnodostępnej stronie internetowej fotografię można użyć na swojej stronie?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odpowiedział na pytanie zadane przez niemiecki sąd w sprawie użycia fotografii cudzego autorstwa.

Sprawa

Sprawa trafiła do niemieckiego sądu z powództwa autora fotografii, którego zdjęcie zostało użyte i umieszczona na stronie internetowej (pewnej niemieckiej szkoły) bez jego zgody. Autor zdjęcia udzielił zgody na użytkowanie fotografii wyłącznie podmiotom zarządzającym inną stroną internetową poświęconą podróżom.

Autor zdjęcia wytoczył powództwo i zażądał zakazu zwielokrotniania (lub umożliwiania zwielokrotniania) lub podawania (lub umożliwiania podawania) do publicznej wiadomości przedmiotowej fotografii, a ponadto zażądał zapłaty 400 EUR tytułem odszkodowania.

Pytanie do TSUE

Sąd powziął wątpliwość, co do wykładni przepisów mającej zastosowanie unijnej dyrektywy (2001/29) i zadał pytanie TSUE, które sędziowie Trybunału sformułowali następująco:

„Czy pojęcie ‘publicznego udostępnienia’ (…) należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono zamieszczenie na stronie internetowej fotografii, która została wcześniej opublikowana na innej stronie internetowej bez ograniczeń i za zgodą podmiotu praw autorskich.”

Przypomnijmy, że Państwa Członkowskie powinny zapewnić autorom wyłączne prawo do zezwalania lub zabraniania na jakiekolwiek publiczne udostępnianie ich utworów, drogą przewodową lub bezprzewodową, włączając podawanie do publicznej wiadomości ich utworów w taki sposób, że osoby postronne mają do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

Wyrok TSUE

Trybunał uznał, że w rozumieniu dyrektywy 2001/29 ‘publiczne udostępnienie’ należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono zamieszczenie na stronie internetowej fotografii, która została wcześniej opublikowana na innej stronie internetowej bez ograniczeń uniemożliwiających jej pobranie i za zgodą autora.

Innymi słowy: nie można używać cudzej fotografii na stronie internetowej bez zgody autora (lub podmiotu praw autorskich) pomimo, że fotografia jest dostępna za zgodą autora (lub podmiotu praw autorskich) na innej ogólnodostępnej stronie internetowej.

Źródło: wyrok TSUE w sprawie C-161/17.