Czy można pójść do więzienia za nielegalne przetwarzanie danych osobowych?

25 maja 2018 r. weszło w życie europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), a także polska ustawa o ochronie danych osobowych.

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych służy stosowaniu unijnego rozporządzenia, w tym wprowadza przepisy karne za nielegalne przetwarzanie danych osobowych oraz za udaremnianie lub utrudnianie prowadzenia kontroli (art. 107 i 108).

Nielegalne przetwarzanie

Zgodnie z art. 107 ustawy: kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Udaremnianie lub utrudnianie kontroli

Takiej samej karze będzie podlegać osoba, która udaremnia lub utrudnia prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (art. 108).

Szczególne kategorie danych

Ponadto, jeżeli nielegalne przetwarzanie będzie dotyczyło szczególnych kategorii danych dotyczących, m. in. pochodzenia rasowego, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych, to podlegać będzie grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 3 lat.