Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych pod lupą UODO

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został utworzony w ubiegłym roku i wszystkie spółki zobowiązane są do przekazywania do niego danych i informacji, w tym numerów PESEL beneficjentów rzeczywistych spółek.

W ocenie Prezesa UODO dostęp do rejestru zawierającego numery PESEL powinien zostać ograniczony do osób, które posiadają i wykażą interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu dostępu.

Prezes UODO zwraca również uwagę, że RODO zobowiązuje do odpowiedniej ochrony numeru identyfikacyjnego PESEL, a nieograniczony dostęp do rejestru w żaden sposób nie zabezpiecza przed pozyskaniem numeru PESEL w celach niezgodnych z prawem.

O Centralnym Rejestrze Beneficjentów czytaj tutaj.

Źródło: kwietniowy newsletter UODO.